Y-Hub (Open access youth club for those aged 11-25) Y-Hub (Clwb ieuenctid mynediad agored ar gyfer pobl 11-25 oed)

Published

Y-Hub is our open access club night for Young People (aged 11-25). The club runs every Friday night (6-8pm) and offers hot food, music and weekly activities, along with access to free sanitary products for those that need them.

Y-Hub yw ein noson clwb mynediad agored i Bobl Ifanc (11-25 oed). Mae’r clwb yn rhedeg bob nos Wener (6-8pm) ac yn cynnig bwyd poeth, cerddoriaeth a gweithgareddau wythnosol, ynghyd รข mynediad at gynhyrchion misglwyf am ddim i’r rhai sydd eu hangen.